Viên ngậm chống khẩu nghiệp

Viên ngậm chống khẩu nghiệp

  • Chiết xuất từ các hợp chất không có gì đặc biệt, làm ra cốt yếu dùng để ngậm
  • mỗi lần muốn khẩu nghiệp không kiềm được, ngậm từ 1 tới một chục viên tùy hỉ
  • ngậm thôi đừng nuốt, giữ chặt khẩu nghiệp lại nơi đầu lưỡi
  • lỡ kiềm chế ko nổi phọt ra hoặc nuốt ực vào thì thồn ngay một lượng mới vào mỏ để đảm bảo luôn an toàn.


Viên ngậm ngăn ngừa khẩu nghiệp, bắt kịp tương lai!

Gửi ngay

XEM THÊM

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN