Viên ngậm chống khẩu nghiệp

Viên ngậm chống khẩu nghiệp

  • Chiết xuất từ các hợp chất không có gì đặc biệt, làm ra cốt yếu dùng để ngậm
  • Mỗi lần muốn khẩu nghiệp không kiềm được, ngậm từ 1 tới một chục viên tùy hỉ
  • Ngậm thôi đừng nuốt, giữ chặt khẩu nghiệp lại nơi đầu lưỡi
  • Lỡ kiềm chế ko nổi phọt ra hoặc nuốt ực vào thì thồn ngay một lượng mới vào mỏ để đảm bảo luôn an toàn.

————-
Viên ngậm ngăn ngừa khẩu nghiệp, bắt kịp tương lai!

Gửi ngay

XEM THÊM

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN