Một chiếc Yoni

Một chiếc Yoni

  • Bạn tìm kiếm một linh vật đại diện cho nhân cách ngầm của mình? Điều gì có thể thú vị hơn một chiếc Yoni bé bỏng
  • Dùng để trưng bày thôi, nhưng mà muốn ăn thì cũng ổn
  • ừ, Ăn ổn như lờ
  • Như lời nói đanh thép chứng tỏ một cách mạnh mẽ và đầy tự hào để cả thế giới được biết rằng cách sống, cách sinh hoạt và học tập của bạn có hình hài nhu một chiếc yoni
  • Sản phẩm có nhiều màu để có thể linh hoạt trưng ở nhiều giai đoạn trong tháng

 

———–

 

Be a yoni, don’t be a pussy!

Gửi ngay

XEM THÊM

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN