Kiềm chế

Kiềm chế

  • Một chiếc kiềm được chế tạo ra để giúp bạn kiềm chế.
  • Lưu ý rằng đây là chiếc kiềm chế, không phải kiềm thật.
  • Dùng để giữ bạn lùi xa khỏi những mong cầu sai trái ảnh hưởng đến phẩm giá một con người
  • Dành cho những bạn liêm sỉ giảm mạnh vì những cơn rạo rực ngẫu nhiên, bạn “phải biết kiềm chế”
  • Sau khi đã sở hữu một cái, xin hãy dành ba phút mỗi ngày nhìn thằng vào chiếc kiềm chế để biết rằng “cần phải có kiềm chế”
  • Kiềm chế là cách giải quyết cho rất nhiều vấn đề ngay khi nó còn chưa được tạo ra
  • dùng cùng bộ dụng cụ nâng cao phẩm giá để phối hợp tạo hiệu quả

——–

Trang bị ngay một chiếc “kiềm chế” để tránh thất thoát liêm sỉ quá nhiều

Gửi ngay

XEM THÊM

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN